Vervolgtrainingen assessoren

In het schooljaar 2005-2006 is Groeien in Organisaties gestart met het geven van basistrainingen voor assessoren- examinatoren. Trainingen waarmee, in een breed veld van het beroepsonderwijs assessoren zijn opgeleid voor het beroepsgerichte examineren. Groeien in Organisaties biedt vanaf het schooljaar 2008- 2009 verschillende vervolgtrainingen aan voor assessoren en examinatoren zowel voor het onderwijs en bedrijfsleven.

De Onderwijs Inspectie en bijvoorbeeld de Veiligheidsregio vragen om permanente deskundigheidsbevordering van assessoren. Een assessor dient zich te laten beoordelen, feedback te kunnen geven en ontvangen en zich periodiek op de hoogte te laten stellen van de ontwikkelingen van de examinering/ assessmentafname binnen het eigen vakgebied. De meeste organisaties borgen de deskundigheidsbevordering na de basistraining met een driejaarlijkse vervolgtraining. Groeien in Organisaties biedt trainingen aan die perfect aansluiten op deze basistraining en die vormgeven aan de verdere professionalisering van de assessor. En uiteraard geldt ook voor deze vervolgtrainingen dat de assessor zelf de regie neemt en houdt op de eigen leerbehoeften. Hij doet dat aan de hand van het in de basistraining gemaakte portfolio. Het betreft de volgende trainingen die aansluiten bij het ervaringsniveau van de assessor:

  • 3 jaar na de basistraining: Opfristraining . Hierin ligt de nadruk op het holistisch beoordelen of het voeren van een examengesprek. Kijk verder op Opfristraining.
  • 6 jaar na de basistraining: Het programma Begeleide intervisie. Hierin ligt de nadruk op de inbreng van eigen ervaringen en knelpunten in de assessmentafname. Kijk verder op Begeleide intervisie.
  • 9 jaar na de basistraining: Het programma¬† Assessmentexpert. Dit programma wordt gebaseerd op de observatie en¬† analyses die door de deelnemers voorafgaand gemaakt is van een groot aantal praktijkassessments. Kijk verder op Assessmentexpert

De vervolgtrainingen binnen het onderwijs worden aan het eind van de middag tot in het begin van de avond gegeven om daarmee zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen. Er wordt gewerkt in groepen van 8 deelnemers. Aan het einde van alle vervolgtrainingen wordt een Bewijs van Deelname uitgereikt.