Vervolgtrainingen assessoren

In het schooljaar 2005-2006 is Groeien in Organisaties gestart met het geven van basistrainingen voor assessoren- examinatoren. Trainingen waarmee, in een breed veld van het beroepsonderwijs assessoren zijn opgeleid voor het beroepsgerichte examineren. Groeien in Organisaties biedt vanaf het schooljaar 2008- 2009 verschillende vervolgtrainingen aan voor assessoren en examinatoren zowel voor het onderwijs en bedrijfsleven.

De vervolgtrainingen binnen het onderwijs worden aan het eind van de middag tot in het begin van de avond gegeven om daarmee zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen.

Bij de opfriscursus voor ervaren assessoren- examinatoren worden lastige situaties en knelpunten door de deelnemers ingebracht. Met behulp van een acteur worden deze lastige examen situaties nagebootst om daarmee eens precies te analyseren waar hem de schoen wringt. Kijk verder op: Opfriscursus.

Groeien in Organisaties heeft voor het schooljaar 2016- 2017 een nieuwe vervolgtraining ontwikkeld onder de titel Begeleide intervisie. Deze vervolgtraining staat open voor ervaren en gecertificeerde assessoren die minimaal zes jaar in het bezit zijn van het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid. Kijk verder op: Begeleide intervisie

Groeien in Organisaties faciliteert de ontwikkelingen van ervaren assessoren- examinatoren met uitgekiende programma’s in Asessment┬álabs! In een Assessment lab wordt de ruimte geboden om zelfstandig en naar eigen keuze aan de slag te gaan met zaken waar men in de praktijk tegenaan loopt. Assessoren brengen daarvoor zelf casussen in, nemen Proeven van Bekwaamheden mee, delen gericht werkervaringen, etc. Assessment labs bestaan er in twee varianten namelijk ter voorbereiding of juist aan het eind van een examenperiode. Kijk verder op: Assessmentlabs.

De vervolgtrainingen binnen het onderwijs worden aan het eind van de middag tot in het begin van de avond gegeven om daarmee zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen. De prijs van alle vervolgtrainingen is 225,- per deelnemer uitgaande van groepen van 8 deelnemers.

Sluit Menu