Assessment labs

Het Assessment lab kan direct na schooltijd worden ingezet en is een kortdurende en effectieve workshop. Er wordt tegemoet gekomen aan de wens om als team samen effectief en efficiënt exameninformatie- en ervaringen te delen. Groeien in Organisaties biedt voor de invulling van het Assessment lab twee varianten aan, namelijk ter voorbereiding of juist aan het eind van een examenperiode. De keuze is aan de onderwijs- en examenorganisatie en aan de assessor-examinator zelf natuurlijk.

  1. Ter voorbereiding van een examenperiode
    Bij de Assessment labs ter voorbereiding op de uitvoering van de beroepsgerichte examens, staat het trainen en inoefenen van de aanstaande Proeve van Bekwaamheden centraal. Er kunnen tal van zaken worden getest en uitgeprobeerd, eventueel worden bijgesteld en geëvalueerd. De examenorganisaties stelt de assessoren- examinatoren in staat om het een en ander uit te proberen en zo te testen.
  2. Na afloop van een examenperiode
    De programma opbouw aan het eind van de examen periode is gebaseerd op het model van begeleide intervisie. Begeleide intervisie wil zeggen dat de deelnemers zelf bepalen wat er in de workshop aan bod komt, onder procesbegeleiding van een ervaren assessorentrainer. De deelnemers aan de workshop krijgen bij de uitnodiging vooraf de vraag gesteld welke vragen, wensen en knelpunten zij de afgelopen periode hebben bij het beroepsgerichte examineren. Waar lopen zij tegen aan bij het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid, het observeren en beoordelen van de life assessments? Uitgangspunt is het versterken van de competentieontwikkeling van de assessor- examinator.

Er wordt aan het eind van de workshop een bewijs van deelname afgegeven.

De vervolgtrainingen binnen het onderwijs worden aan het eind van de middag tot in het begin van de avond gegeven om daarmee zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen.

Bij de opfriscursus voor ervaren assessoren- examinatoren worden lastige situaties en knelpunten door de deelnemers ingebracht. Met behulp van een acteur worden deze lastige examen situaties nagebootst om daarmee eens precies te analyseren waar hem de schoen wringt. Kijk verder op: Opfriscursus.

Groeien in Organisaties heeft voor het schooljaar 2016- 2017 een nieuwe vervolgtraining ontwikkeld onder de titel Begeleide intervisie. Deze vervolgtraining staat open voor ervaren en gecertificeerde assessoren die minimaal zes jaar in het bezit zijn van het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid. Kijk verder op: Begeleide intervisie

Groeien in Organisaties faciliteert de ontwikkelingen van ervaren assessoren- examinatoren met uitgekiende programma’s in Asessment labs! In een Assessment lab wordt de ruimte geboden om zelfstandig en naar eigen keuze aan de slag te gaan met zaken waar men in de praktijk tegenaan loopt. Assessoren brengen daarvoor zelf casussen in, nemen Proeven van Bekwaamheden mee, delen gericht werkervaringen, etc. Assessment labs bestaan er in twee varianten namelijk ter voorbereiding of juist aan het eind van een examenperiode. Kijk verder op: Assessmentlabs.

Sluit Menu