Berichten en reacties

RDW

Trainingen voor het Opleidingshuis Toezicht en Beoordeling van de RDW

Dit najaar heeft Groeien in Organisaties de training van assessoren mogen verzorgen voor het Opleidingshuis Toezicht en Beoordeling van de RDW. De gecertificeerde assessoren nemen de assessments af bij de steekproefcontroleurs, welke weer de APK’s beoordelen. Een bijzondere en inspirerende ervaring met veel mooie momenten:

‘De assessorentraining heeft onze collega’s waardevolle nieuwe inzichten geboden, waaronder effectieve observatie/gesprekstechnieken, en omgaan met diversiteit in deelnemers en situaties. Deelnemers hebben praktische vaardigheden opgedaan die direct toepasbaar zijn. Binnen onze organisatie zijn door de training verbeteringen doorgevoerd, zoals de herziening van toetsmethode met nadruk op competentiegericht toetsen en verbeterde communicatie over toetsresultaten. Over het geheel genomen heeft de training de professionaliteit vergroot en geleid tot aantoonbare verbeteringen in ons toetsproces. We kijken uit naar de bredere implementatie van deze kennis binnen onze organisatie.’

Frank Kortsmit
Onderwijskundige,
Opleidingshuis T&B, RDW Zoetermeer

Zone.college leidt assessoren op in uitgebreid traject

Een groep van 34 docenten van Zone.college is voor de zomervakantie van 2023 door Groeien in Organisaties opgeleid tot assessor MBO. Met een E-learning, twee dagen live-training en een gerichte praktijkperiode bood Zone.college een stevige basis aan om dit ‘vak’ eigen te maken. Vlak voor de zomervakantie kwamen de 5 groepen weer bij elkaar, om hun ervaringen uit te wisselen en met een acteur nog specifieke situaties te oefenen. Om vervolgens tijdens een certificerings-assessment allemaal hun certificaat te behalen. Een van de deelnemers geeft zijn ervaringen weer:

“Mijn naam is Joris Wiersinga en ik heb onlangs een training afgerond tot Assessor Beroepsproeve MBO bij Groeien in Organisaties. Binnen onze opleiding bos- en natuurbeheer en team N.W.R. (natuur water en recreatie) bij het Zone.college vinden wij het belangrijk dat al onze collega’s in staat zijn om proeven af te nemen bij onze studenten en dat we elkaar daarin kunnen ondersteunen.

Ik heb de unieke kans gehad om met een groot aantal opleiders van Groeien in Organisaties te werken en van hun te leren. Wat mij het meeste aan heeft gesproken tijdens de training zijn de uitwisselingen van ervaringen met collega’s van andere opleidingen en scholen. Hierdoor is het mogelijk om in een relatief korte tijd diversiteit in aanpakken en manieren van handelen te zien en hiervan van te leren.

Groeien in Organisaties biedt een unieke kans om met trainingsacteurs samen te werken en zelf een casus te creëren naar eigen inzicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat de acteur zicht voordoet als een student die geen interesse heeft in de eigen proeve, of een student die erg emotioneel reageert na een slecht nieuws gesprek “je hebt de proeve niet behaald”. Binnen de training wordt een veilige leeromgeving gecreëerd om dit soort dingen in alle rust te oefenen en te reflecteren op eigen handelen samen met de cursusleider en cursisten.

Na het afronden van de training ben ik beter in staat om vanuit een objectieve houding proeven van bekwaamheid af te nemen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om de kandidaat de kans te geven zich van zijn of haar beste kant te laten zien en wat ik kan doen als assessor om een dergelijk klimaat te creëren en in stand te houden. “


Joris Wiersinga, Docent Bos- en natuurbeheer / N.W.R.
Zone.college, Zwolle

Daphne Holsappel-Raggers cum laude geslaagd!

Het live-assessment wat Daphne Holsappel-Raggers, docent Voeding van het Zone.college, op 4 juli 2023 liet zien, was aanleiding tot een Certificaat Assessor MBO, met een Cum Laude vermelding.
Van harte proficiat!

Actief voor de ENTREE-opleidingen ROC Mondriaan & Hofstede College

In maart 2023 was Groeien in Organisaties opnieuw aan het werk in Den Haag.
Twee deelnemers van de assessorentraining doen hun verslag:


De tweedaagse training was zeer afwisselend. Stukjes theorie en praktische oefeningen werden goed afgewisseld. Door het opnemen van een slechtnieuwsgesprek kregen we inzicht in welke competenties we al beheersten en welke ontwikkelingspunten we hadden. Het waarderend perspectief was volop aanwezig waardoor we het vertrouwen kregen dat we konden groeien. Trainer Henk van den Berg gaf op een rustige manier leiding aan de training. Samen met trainingsacteur Jurriën Trappel gaven ze ons nieuwe inzichten en lieten ze ons veel oefenen zodat wij goed voorbereid waren op de certificering als Assessor MBO.

Wij hadden ons als laatste opgegeven voor de certificering waardoor de spanning steeg en we steeds zenuwachtiger werden naarmate de tijd vorderde. Nico Aaldering, Martelli van Velthuysen en trainingsactrice Annemieke Westerloo stelden ons in het voorgesprek op ons gemak. Zo gingen we er meer ontspannen in. We mochten het live-assessment doen in de praktijkwinkel van ROC Mondriaan. De uitslag én het certificaat kregen we meteen tijdens de evaluatie met nog wat tops en tips. Door deze werkwijze was het voor ons fijn om de certificering te doen.

Wij hebben dit proces als zeer prettig ervaren en zien dit zeker als meerwaarde voor nieuwe assessoren.
Miranda Sidler, allround docent ROC Mondriaan.
Silvana Lek, Docent Dienstverlening en Zorg, Hofstede College.

Kritische assessoren in het Praktijkonderwijs

De praktijkschool maakt deel uit van het voortgezet onderwijs en is voor leerlingen tussen 12 en 18 voor wie een vmbo-diploma niet direct mogelijk is. Leerlingen worden in het praktijkonderwijs voorbereid op werk of doorleren op het mbo. In de samenwerking met MBO’s worden deelnemers al in het praktijkonderwijs voorbereid om een entree-diploma (mbo niveau 1) te behalen. Docenten van praktijkscholen zijn in die samenwerking tevens assessor in de afname van de MBO-1 proeven. Een rol die een groot appél doet aan objectiviteit, gerichte communicatie en kritisch onafhankelijk beoordelen. Enerzijds met de kaders van de MBO-examinering, anderzijds met de betrokkenheid naar de deelnemers.

Docenten van praktijkscholen uit Den Haag, Zoetermeer en Alphen a/d Rijn volgden in maart de basistraining assessor van Groeien in Organisaties. Veel kennisuitwisseling, vergelijk maar vooral oefening, reflectie en simulatie met een trainingsacteur. Het hielp de kaders van de examinering eigen te maken en hun communicatie en houding hierin te versterken. Met een live-assessment sloten ze het trainingstraject af en gingen ze voor het Certificaat assessor MBO.

Hoefsmeden Assessorproof

Op 8 april 2022 was een groep hoefsmeden van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden op uitnodiging van Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek bijeen om zich te versterken in hun rol als praktijkassessor. Tijdens een gesimuleerde proeve moest actrice Adri van Apeldoorn laten zien hoe zij als examenkandidaat een paard of pony zou ‘bekappen’. Met een stevige hoeveelheid vakmanschap en humor wisten de experts de spijker op z’n kop te slaan en bleken ze strenge doch rechtvaardige examinatoren.


Afscheid Hennie Grol

Hier wordt in Herten met de deelnemers 30 juni 2022 geklonken op het afscheid Hennie Grol met zijn laatste assessorentraining voor Yuverta in verband met zijn pre-pensioen.

In Januari 2019 heb ik met 7 collega’s een 2 daagse assessorentraining gevolgd. In maart 2020 is de cursus weer opgepakt met een opfriscursus om vervolgens afgesloten te worden met het examen/certificering. Helaas gooide corona roet in het eten. De certificering ging niet door. Nu afgelopen Februari hebben we de draad weer op kunnen pakken en hebben we met zijn twaalven alsnog de certificering kunnen doorlopen.

Ik heb de assessorentrainingen als heel prettig ervaren. Het waren wel pittige dagen maar door de zeer deskundige begeleiding van de coaches en training acteurs was het toch prima te doen.  De hele cursus was in mijn ogen zeer professioneel. Er werd echt naar je geluisterd en ze gaven je echt zelfvertrouwen. Dat was voor mij erg belangrijk! Ze zijn zeer deskundig op de manier waarop zij het hele proces begeleiden. Ik kan dus terugkijken op een zeer geslaagde cursus die op  een hele goede en professionele manier georganiseerd  is door “groeien in organisaties”

Hennie Grol, Martelli van Velthuysen en acteurs heel erg bedankt voor jullie leerzame training en certificering!

Met vriendelijke groet, Marian Schreuder

Assessorentraining voor ROC TOP / Amsterdamse Plus

Assessorentraining voor ROC TOP / Amsterdamse Plus

In april 2021 hebben wij met ons team de Assessorentraining met certificering van Groeien in Organisaties gevolgd. Het waren 3 intensieve dagen voor het team maar door het manier van hoe de trainingsdagen waren ingericht heeft eraan bijgedragen dat het team vol energie aan de slag ging met de training. De training werd verzorgd door Martelli van Velthuysen en Agnes Bergmeijer als trainingsacteur. Zij waren bevlogen en hebben een veilige klimaat gecreëerd om in te oefenen en te leren. Tijdens de training was er ruimte voor het team om kritisch naar elkaar te kijken. Er werd stil gestaan bij elkaars leerproces en de feedback die we elkaar gaven was verwerkt in mooie ‘cadeaus’. Door het oefenen met vaardigheden, theorie en gedrag werden we ons bewust van onze valkuilen. Tijdens de 3 dagen was er ook ruimte om fouten te maken en hiervan te leren. We hebben echt geleerd hoe we vanuit de bril van een assessor een examen moeten afnemen.
Mavis Manu, Locatiecoordinator ROC TOP Amsterdamse Plus (Oost)

EVC-assessoren getraind bij Onderwijs Maak Je Samen.

Op 15 en 16 juli 2021 heeft Groeien in Organisaties voor de docenten en adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen een tweedaagse verzorgd. De tweedaagse stond in het teken van versterken van de assessor competenties, waarbij we graag in twee groepen wilden werken met acteurs om onze beoordelingsvaardigheden voor de competentie ‘onderzoekende houding’ te ontwikkelen. Door de overstroming in Valkenburg en ziekte van één van de trainers hebben we helaas niet in twee groepen kunnen werken. Toch wisten de trainer en acteur van Groeien in Organisaties ons via een prettige sfeer en open begeleiding goed uit te dagen om naar onze eigen rol in assessments te kijken. De trainer met acteur wisten ons via interactie te vormen en een groot inlevingsvermogen te stretchen, waardoor we nu beter weten hoe we deelnemers dienen te begeleiden in het assessment en we weten waar onze verbeterpunten in het assessment zitten. Op de tweede dag hebben vijf adviseurs zich verder ontwikkeld tot assessor en aan het eind van dag hebben zij het certificaat assessor glansrijk behaald. Dank voor de feedback en acteurswerk!
Maaike Verschuren, Opleidingscoördinator Onderwijs Maak Je Samen Academie, Helmond

Bedrijfsassessorentraining

Op 29 april 2021 heb ik een bedrijfsassessorentraining gevolgd voor de Food Academie Nijkerk die via Aeres Ede werd aangeboden bij de firma Jonker en Schut in Barneveld en werd gegeven door drs. Hennie Grol van Groeien in Organisaties.
Het was een goed gevulde, leerzame, gezellige dag met als aanvulling acteur Ronald Armbrust die ons door de dag liet geloven welke situaties zich kunnen voordoen. (wij vonden hem zeer de moeite waard)
De cursus houdt in dat je wordt voorbereid op assistentie en beoordeling van een Proeve van Bekwaamheid.
Er zijn een 6 tal competenties die belangrijk zijn als assessor voor deze vaardigheden namelijk inlevingsvermogen, communiceren, observeren, oordeelsvorming, kritische houding/onafhankelijk en Systematisch/productiegericht werken.
We hebben Inlevingsvermogen, Observeren, Communiceren, Oordeelsvorming, Systematisch- en proceduregericht handelen ruim geoefend en geëvalueerd. Er was veel aandacht voor de sterke punten en de valkuilen van jezelf. Een week voor de cursusdag krijg je informatie toegestuurd die je moet doornemen en moet invullen, kost even tijd maar, je haalt hier wel je voordeel mee uit voor wat er met de cursusdag komen gaat. Er komt veel informatie op je af en er wordt heel veel gedaan op de dag maar het is heel goed “te doen”
In de praktijk brengen van werksituaties in samenwerking met de acteur, komen je zelfreflecties goed naar voren. Je krijgt feedback vanuit zelfevaluatie, co assessoren , collega’s, acteur en trainer. Hieruit vind je je sterke competents en leerpunten.
De beroepsproeve wordt in de praktijk gebracht door de acteur en medecursisten en ik moesten dit dan beoordelen en beargumenteren.
Door de dag heen maak je in samenwerking met andere assessoren een portfolio op die je later weer gebruiken kunt en eventueel aanvullen met nuttige informatie.
De interactie die er die dag was vond ik zeer dynamisch, iedereen deed goed mee en na afloop vertelde ook iedereen dat het een zeer geslaagde dag is geweest, zelf heb ik er oren naar om dit verder te ontwikkelen dan alleen deze dag. Ik wil graag meer betekenen voor FAN en Aeres om mijn diensten, na meer scholing, in te zetten.
Aan het eind van de dag krijg je een Bewijs van Deelname en wordt je ingeschreven bij het register van Aeres om opgeroepen te gaan worden als assessor.
Het assessorenwerk gaat nu beginnen voor onze groep en wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan want ik wil hier graag ervaring in krijgen.
Dank voor deze leuke ervaring, met vriendelijke groet
Harry Dijkhof, van Diermen Masterbakers.

assessmenttraining-13-april-22

Cursusgroep basistraining Yuverta Dordrecht maart en april 2022.
Deze gehele groep behaalde het certificaat van de assessor in een keer!


Tamara Stevens, docente paraveterinair van Clusius College Alkmaar, neemt het certificaat assessor beroepsproeve cum laude in ontvangst, van harte proficiat!
Hoorn Clusius College
28 februari 2022
.


"Betrokken trainers en acteurs die het team van assessoren vriendelijk en daadkrachtig een spiegel voor houdt."
"Martelli en Ellen weten ons waardevol en scherp te spiegelen."
Deelnemers training EVC-assessoren Onderwijsadviesbureau OMJS Helmond, 15-16 juli 2021


"Acteur Tim speelt goed in op ieders allergie. Fijn! Hierdoor kan je je valkuil als assessor goed oefenen."
Gabrielle Vallentgoed, onderwijsassessor Clusius College Alkmaar 25 en 26 januari 2021

Hands on

Ook in het nieuwe schooljaar zijn we weer ‘hands on’. En waar mogelijk, van alle markten thuis. Zo rijdt trainingsactrice Adri van Apeldoorn tijdens de training met gemak ook een trekker uit de hal bij Aeres Emmeloord.

Geslaagd als gecertificeerd assessor in het mbo!

In de week van 22 juni 2020 stond het mbo ook in het teken van assessorentrainingen en certificeringstrajecten. Een van de belangrijke pijlers van de kwaliteitsverbetering van de examinering mbo is deskundigheidsbevordering van de assessoren. Bij de afname van een beroepsproeve is een gecertificeerde assessor de norm. Vorige week hebben 30 mbo collega’s een training en examen afgelegd. Daarvan is 93% geslaagd en gecertificeerd. Een heel mooi resultaat! Zeker omdat de trainingsorganisatie bij onze collega AOC’s een slagingspercentage van 85% gemiddeld is. ook werden er vorige week nog een opfriscursus voor de assessoren gegeven (6 collega’s) en een twee daagse basistraining (7 collega’s). In totaal zijn dus 43 collega’s vorige week, real life, geschoold. Daarvoor zijn 3 trainers en 4 acteurs ingezet. Hulde aan allen die dit hebben georganiseerd, uitgevoerd en deelgenomen. Knap staaltje werk in deze corona opstart fase!
Yvonne Marcus, Adviseur Kwaliteit & Onderwijs Clusius College

Applaus voor de zorg!

Beste mensen, Als medewerkers in de Zorg willen wij jullie op deze wijze even een hart onder de riem steken. Er wordt in deze moeilijke tijden met het Coronavirus veel van jullie deskundigheid, inzet en vooral uithoudingsvermogen gevraagd. Weet dat heel veel Nederlanders jullie ondersteunen en het applaus is voor jullie allen! Mochten we op enigerlei wijze ondersteuning kunnen bieden dan mag je dat per omgaande aan ons laten weten. Er staan anders, om niet, tal van mensen uit ons netwerk van Groeien in Organisaties als klankbord of voor coaching voor jullie klaar! Een belletje of mailtje is voldoende. Veel succes met alle werkzaamheden, hou vol en blijf gezond!
Met vriendelijke groeten, namens het netwerk van Groeien in Organisaties, Hennie Grol

Assessorentraining ROC TOP Business 6 en 7 juli 2020 Amsterdam

"In de laatste week van het schooljaar door 2 studiedagen in je kracht gezet worden. Dat voelt heel erg fijn!" – Ishane

"Iedereen groeit door Groeien in Organisaties" – Koosje van Oudheusden

"Ontzettend leerzame training waar je met meer zelfvertrouwen op pad gaat als assessor" - Bram

Met vriendelijke groet,
Lotte van de Rijt, LINK Onderwijsadvies & Training

Assessmentexpert van 4 en 5 februari 2020

Op 4 en 5 februari 2020 hebben we namens Groeien in Organisaties Hennie Grol en Martelli van Velthuysen ons assessorenteam met de observatie methodiek assessmentexpert laten coachen/scholen.
Nadat we in 2013 en 2016 al onze assessoren van UMCG Ambulancezorg hebben laten opleiden en certificeren was het tijd voor een update. Onze organisatie verzorgt zelf zijn assessments voor alle medewerkers op de ambulance met een frequentie van een keer per twee jaar. Dit assessment is een onderdeel van ons bekwaamheidsbeleid. We doen dit assessment middels vier stations in een gesimuleerde omgeving en de score wordt per station gegeven op basis van feitelijk waarneembaar gedrag.
Wat opvalt tijdens de observaties met de methode assessmentexpert is dat we het over het geheel heel goed doen en dat we als groep goed de op/aanmerkingen van de eerste dag de tweede dag hebben toegepast. Je merkt dat er dingen zijn die er dan toch inslijten waardoor de validiteit van de beoordeling onder druk kan komen te staan. Maar ook simpele tips als verslaglegging op het station afmaken zodat je er rustig aan kan werken zijn zeer waardevol.
Na deze twee dagen kunnen we als assessoren team nog beter de toekomst in en voelen we ons nog meer gesterkt in wat we doen.
De tips van Hennie en Martelli zijn vaak helder en duidelijk, soms moet je de informatie even laten zakken om het vervolgens toe te kunnen passen. Maar we spreken van twee waardevolle dagen die begeleid zijn door twee gepassioneerde mensen die hun werk meteen presenteren aan het einde van de dag.
Het assessoren team van UMCG ambulancezorg ziet absoluut de noodzaak van een tweedaagse zoals hier boven beschreven en gaan vol vertrouwen en met nieuwe kennis de toekomst in.
Deelnemer en namens het Assessorenteam van UMCG ambulancezorg.
Marcel van Strijland, Ambulanceverpleegkundige, Assessor en Lokaal Opleidingscoördinator

5000e deelnemer

5000e Deelnemer assessorentraining

Mijn naam is Desiree Zuidema. Op 3 februari 2020 bleek ik bij Groeien in Organisaties de 5000e deelnemer in een assessorentraining. Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben 21 jaar en op dit moment 5.5 jaar werkzaam in de schoonheidsspecialisten salon Styling by M.
Persoonlijk vind ik het erg leuk om te blijven groeien en ontwikkelen en daarom heb ik bij mbo Amersfoort voor de cursus assessor gekozen. Onze leerlingen leren bij ons de praktijk en vervolgens kunnen zij op school in een Proeve van Bekwaamheid laten zien of ze het vak van schoonheidsspecialte beheersen. Dit geeft mij als praktijkassessor veel voldoening. Met een kritisch oog je eigen werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren naar je klant toe, is hetgeen waar we uit eindelijk allemaal voor gaan. Met een cursus assessor hoop ik straks vanuit de praktijk de leerlingen te kunnen beoordelen in hetgeen wat zij hebben geleerd om een Proeve van Bekwaamheid te kunnen behalen.
Desiree.

meldkamer-ambulancezorg

Op 16 en 17 januari 2020 hadden we voor het assessorenteam Meldkamer Ambulancezorg een tweedaagse opfris en certificeringscursus. De eerste dag gegeven door Hennie Grol samen met acteur Ronald Armbrust.
Deze dag stond in het teken van herhaling en opfrissen van kennis en kunde als assessor voor de Meldkamer en was tevens gericht op oefenen voor de certificering de dag erna. In een prettig tempo kwamen alle gewenste onderdelen aan bod en er werd door Ronald op hoog niveau neergezet.
Eind van de eerste dag was eenieder moe doch voldaan, maar op de volgende dag voorbereid. De dag erna de certificering doorlopen, ook dit in een prettige sfeer en uitstekend begeleid door de beide assessmentbeoordelaars Martelli vanVelthuysen en Nico Aaldering. Resultaat voor alle kandidaten: geslaagd.
Ik ben zeer tevreden over de manier waarop de scholing in onderling overleg tot stand is gekomen en met de geboden lesdagen.
Ik kan Groeien in Organisaties daarom zeer aanbevelen!!"
Rob van Meer, Regionaal Opleidingsfunctionaris Meldkamer Noord-Nederland

1000e Deelnemer

1000e deelnemer certificering bij Zone.College

Na een intensieve cursusochtend, waarin we dinsdag 11 september 2019 aan de slag gingen met gespreksvoering, lastig gedrag van een student en er ook ruimte was voor de nodige humor, hebben we de dag ’s middags afgesloten met een certificering (examen). Wat sluit het examen goed aan op de opfristraining en wat geeft de trainer iedereen de zekerheid en het vertrouwen om het examen in te gaan. Je krijgt vooral complimenten en positieve feedback, wat het geheel gewoon tot een hele leuke ochtend maakte. We gingen aan de slag met ons inlevingsvermogen en de communicatie richting de student. De actrice maakte dat iedereen even werd geconfronteerd met zijn of haar zwakke/lastige punt, maar ook hier kon je heel veel van leren. En des te leuker dat wij hier in Zwolle de 1000e gecertificeerde assessor hadden natuurlijk! Bedankt voor de mooie bos bloemen.
Vera Huijberts, docente dierverzorging Zone.College Zwolle

Gecertificeerde Assessoren ROC TOP / Amsterdamse Plus april 2019

Na een zeer intensieve training mochten, op 24 april 2019, 6 assessoren van ROC TOP / Amsterdamse Plus, het Certificaat Beroepsproeve van Groeien in Organisaties ontvangen. Een mooie prestatie van de docenten die, met enorme toewijding en inzet, bijzonder werk verrichten om Amsterdamse jongeren een perspectief op werk en zelfwaardering te bieden. Van harte proficiat namens Groeien in Organisaties, Martelli van Velthuysen.

Weten hoe ons werk er uit ziet?

Lees dan het recent gepubliceerde artikel in EXAMENS, mei 2019.

Lees het artikel

Opname RTL-Z

Opname 18 juni 2019 van een opfristraining voor assessoren bij UMCG Ambulancezorg in Tynaarlo voor het RTL programma How it’s done dat 28 september 2019 om 17.00 wordt uitgezonden op RTL Z.

Beste Hennie,
Met stoom en kokend water hebben we in november 2017 nog een opfristraining voor (praktijk)opleiders van Cumela en onderwijs assessoren van Aeres Barneveld gedraaid. Dit mede ingegeven door de audit van 2017 die daarvoor de aanleiding was. Tijdens de audit van 2018 waren de resultaten aantoonbaar verbeterd. Het gaat om het beoordelen van een gelijk niveau van leerlingen en een gelijkwaardige opleiding. De opleiding van november heeft duidelijk een meerwaarde. Nogmaals dank voor jullie inzet.
Armin Satter, Docent Groen, Grond en Infra Aeres Barneveld

4000-ste deelnemer op de 500-ste Training

Het is altijd een feestje om met andere assessoren samen te komen en ervaringen te delen. Afgelopen maandag 11 juni 2018 was het bij Wellantcollege Houten extra feest. Ik bleek deelnemer 4000 te zijn en dat werd voorafgaande aan de cursus feestelijk bekend gemaakt. Voor iedereen was er een heerlijke taart bij de koffie ook kreeg ik een prachtig boeket. De avond kon eigenlijk al niet meer stuk. Daarna zijn we met twee groepen aan de slag gegaan om succesverhalen en verbeterpunten met elkaar te delen we willen als assessoren natuurlijk scherp blijven! Blok 3 van de Begeleide Intervisie bestond uit Speedsparren. Dit onderdeel kan ik iedereen aanraden binnen 20 minuten heb je gouden tips binnen waarmee je weer verder kunt.
Bedankt weer voor dit feestje en tot over 3 jaar bij de volgende bijscholing!
Melitta van Bracht, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Stadsbeheer

Perfect georkestreerde opfristraining ter voorbereiding van de her certificering tot assessor in november 2017!
Mark Schuurman, docent Meubel HMC vakschool mbo Rotterdam


Naar aanleiding van de opfristraining van 30 oktober 2017 bij Wellantcollege zie ik weer scherp waar ik beter op moet letten. Voel me daardoor zekerder in mijn rol als praktijkassessor.
Liesbeth van Oosterom, zorgboerderij JavaRust Bodegraven
Dik compliment! Zeer zinvolle trainingsdagen voor de assessor gehad.
Martien Boerwinkel, Meldkamer Noord Nederland, 1 en 2 juni 2017.
'Een assessor is nooit klaar met zijn ontwikkeling! '
Peet Stolwijk, Wellantcollege Gouda (deelnemer Begeleide Intervisie)
'Groeien doet Bloeien' Reactie deelnemer Begeleide Intervisie 2017

3000e deelnemer

Op 4 en 10 november 2016 heeft Groeien in Organisaties bij het Prinsentuin College in Breda haar 3000e deelnemer, Cees Stuij, getraind in de assessment vaardigheden van de assessor. Na deze onderwijs assessorentraining gaan de deelnemers de komende tijd eerst werkervaring opdoen met het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid bij leerlingen. Op 17 januari 2017 willen deze deelnemers opgaan voor het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid. Voor deze certificering geldt het overleggen van een portfolio en het afnemen van een live assessment bij een actrice in de rol van examen kandidaat.

Assessoren UMCG Ambulancezorg scoren 100%

Woensdag 11 mei 2016 is onze assessorengroep getoetst door assessoren van de externe organisatie "Groeien in Organisaties". Deze toetsing bestond uit beoordeling van het portfolio en een live-assessment. Het certificaat kan worden behaald op grond van de volgende competenties voor de assessor: inlevingsvermogen/sociale sensitiviteit, communicatie, observeren, oordeelsvorming, kritische onafhankelijke houding en systematisch en proceduregericht handelen. De toetsende organisatie kon onze assessoren als tweede groep in 2016 een 100% score toekennen. Een resultaat waar we met recht trots op mogen zijn! Onze assessments lopen nu een aantal jaren. Elk jaar proberen we verder te verbeteren door te evalueren, reflecteren, trainen (intervisie, coaching, etc). Afgelopen dinsdag hebben we nog met het hele assessorenteam de teamassessments van 2016 geëvalueerd en weer een aantal verbeteracties geformuleerd. Dit zijn individuele verbeterpunten, hoe we als team beter kunnen presteren en hoe we het assessment verder kunnen verbeteren om het vakmanschap in ons bedrijf te ondersteunen. Het is fijn dat ons vermoeden dat we hier steeds beter in worden, nu ook wordt bevestigd door een externe partij. Gjalt van der Zee, opleidingskundige UMCG Ambulancezorg;