Introductietraining 'Van praktijkopleider naar praktijkassessor'

De begrippen bedrijfs- en praktijkassessor zijn inwisselbaar en synoniem.

Voor opgeleide praktijkopleiders, wordt in een ééndaagse introductietraining Van praktijkopleider naar praktijkassessor op een praktische en interactieve wijze kennis gemaakt met de diverse taken en rollen bij het afnemen van examens. Om de rol van praktijkassessor te leren verkennen is de training gericht op oefenen in praktijksituaties. Met behulp van simulaties en met inzet van een trainingsacteur worden de zes competenties van de assessor versterkt. Integraal komt de theorie daarbij aan de orde. Voorafgaande en gedurende de training worden aan de hand van gegeven opdrachten documenten verzameld welke gezamenlijk later een portfolio gaan vormen. Dit portfolio geldt als persoonlijk reflectiedocument en is onderdeel van een eventuele latere certificering. De praktijkassessor is na deze training in staat om vanuit zijn / haar rol als tweede assessor samen met een eerste bedrijfs- of onderwijsassessor een kandidaat in een beroepsproeve objectief, conform kaders examinering/ assessments, te kunnen beoordelen. Deze introductietraining wordt afgesloten met een Bewijs van Deelname.

De introductietraining ‘Van praktijkopleider naar praktijkassessor’ wordt in een eendaagse vorm gegeven. De training wordt op maat afgestemd op de bedrijfsachtergrond van de praktijkopleiders. Een groep kent 8 deelnemers. Bij meerdere deelnemers wordt er een co-trainer ingezet. De kosten voor deze introductietraining worden berekend per deelnemer. Deze training is voor het onderwijs vrijgesteld van BTW. Voor trainingen in het bedrijfsleven geldt het reguliere BTW- tarief. In overleg is incompany training en/of personal coaching on the job mogelijk.

Inschrijving kan met het inschrijfformulier. Vanaf het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn worden in overleg cursusdata en locatie bepaald.

De introductietraining ‘Van praktijkopleider naar praktijkassessor’ is met veel succes de afgelopen jaren onder andere verzorgd voor Aeres Trainingscentre Almere, Ede, Barneveld en Dronten, Borgesius- Bakkersland, Citaverde College, Cumela, DDVS, Friesland-Campina, EPZ Borssele en mbo Amersfoort.