Basistraining voor de bedrijfsassessor

De begrippen bedrijfs- en praktijkassessor zijn inwisselbaar en synoniem.

Bedrijfsassessor in het bedrijfsleven
Steeds meer bedrijven gaan over tot het opleiden en inzetten van eigen bedrijfsassessoren. Het afnemen van assessments levert immers gerichte managementinformatie op. Dat geeft grip op de kwaliteit van zowel de eigen medewerkers als het eigen bedrijfsproces. Ook het personeelsbeleid (werving en selectie, functioneringsgesprekken en opleidingsbeleid) kan met die informatie worden geoptimaliseerd.  De training voor bedrijfsassessoren wordt afgesloten met een live-assessment dat kan leiden tot het behalen van het Certificaat bedrijfsassessor.

Centraal in de assessorentraining van Groeien in Organisaties staan de zes competenties van de assessor. Gezien de ‘direct betrokken’ positie van de bedrijfsassessor ligt de nadruk in de training voornamelijk op de competenties communicatie, oordeelsvorming en kritische onafhankelijkheid. Uiteraard is het belangrijk dat de training zoveel mogelijk aansluit bij werkwijze en cultuur van het betreffende bedrijf. Indien mogelijk wordt de training dan ook  ter plaatse in het bedrijf gegeven. De praktische oefeningen sluiten daarmee ook direct aan op de eigen praktijk. En de gegeven feedback heeft rechtstreeks betrekking op het dagelijks functioneren van de deelnemer in de eigen werkomgeving.

Tijdens de training wordt kennis gemaakt met de diverse taken en rollen van het assessmentwerk. De training start met individuele presentaties van ervaringen en leervragen als assessor. Deelnemers vullen daartoe vooraf een zelftest over assesmentwerk in. Tijdens de training stellen de deelnemers de zelftest steeds bij aan de hand van hun ervaringen en feedback van collega-deelnemers, acteur en trainers. Oefeningen en opdrachten worden op video opgenomen en achteraf nabesproken. Tevens kan er tijdens de training nog gewerkt worden aan het benodigde portfolio voor de certificering. In de oefeningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei filmpjes om thema’s als observeren, objectiviteit/subjectiviteit, oordelen en de invloed van eigen normen en waarden te behandelen. Met actieve oefeningen wordt uitgebreid aandacht besteed aan gesprekstechnieken en besluitvorming.

Tijdens het tweede deel van de training draait alles om het zelf uitvoeren van een assessment, met een acteur als assessmentkandidaat. Centraal staan de eigen leervragen van de deelnemers, zowel in de uitvoering als bij de observatie van het assessment. De leervraag van de deelnemer is bepalend voor het gedrag dat bij de acteur wordt ‘besteld’. Bij de nabespreking van  het uitgevoerde assessment wordt gelet of er in voldoende mate systematisch en volgens procedure is gewerkt en hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

Certificering van assessoren kan een belangrijk onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid van een organisatie. De opdrachtgever kiest of de certificering wordt ingericht met het afnemen van een live-assessment en het laten beoordelen van een (tijdens de training) opgebouwd portfolio.

Live-assessment
Na het volgen van deze basistraining kan de deelnemer opgaan voor de certificering tot ‘Assessor Beroepsproeve’ van Groeien in Organisaties. De kandidaat-assessoren nemen bij een acteur een beroepsproeve af. Beoordelaars uit het netwerk van Groeien in Organisaties, niet zijnde de procestrainer, beoordelen de assessment kwaliteiten van de assessor op basis van een vooraf bekende cesuur. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio en het live assessment ontvangt de kandidaat het certificaat ‘Assessor Beroepsproeve’  van Groeien in Organisaties. Bij deze certificering tot ‘Assessor Beroepsproeve’ van door Groeien in Organisaties opgeleide deelnemers behaalde 85% het certificaat in een keer. Bij de eerste herkansing is dit slagingspercentage momenteel 90%.

Portfolio
Het portfolio bestaat uit:

  • zelftest assessor, met 90 en 180 graden feedback;
  • logboek met feedback en ervaringen opgedaan tijdens de training;
  • CV waarin men zichzelf voorstelt;
  • het live-assessment wat als proef is afgenomen bij een acteur;
  • observatieformulieren van collega deelnemers;
  • een STARRT formulier als reflectiedocument van het assessment;
  • feedback co-assessor aan het begin en aan het eind van de training.

De training ‘bedrijfsassessoren’ wordt in een tweedaagse vorm gegeven. De training wordt op maat afgestemd op de specifieke eisen van het bedrijf. De offerte voor training en certificering is uiteraard afhankelijk van die specifieke eisen. De kosten voor trainer, acteur, beoordelaars, eenmalige ontwikkelkosten, het cursusmateriaal en de reis- en verblijfkosten worden apart gespecificeerd. Voor het bedrijfsleven geldt het reguliere BTW-tarief. Een groep kent 8 deelnemers. Bij meerdere deelnemers wordt er een co-trainer ingezet. In overleg is incompany training en/of personal coaching on the job mogelijk.

Open inschrijving kan via het inschrijfformulier. Vanaf het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn worden in overleg cursusdata met locatie bepaald.

De bedrijfsassessorentraining met certificering zijn met veel succes de afgelopen jaren onder andere verzorgd voor FrieslandCampina, UMCG Ambulancezorg, Ambulancezorg Limburg Noord en  Ommelander Ziekenhuis Groningen.