Resultaten certificering

Op nadrukkelijk verzoek van verschillende opdrachtgevers van assessorentrainingen uit het onderwijs en het bedrijfsleven zijn deskundige beoordelaars uit het netwerk van Groeien in Organisaties in het voorjaar van 2013 begonnen met het certificeren van assessoren. Het betreft hier assessoren die door andere opleiders zijn getraind tot assessor, de extern opgeleiden, of assessoren die door Groeien in Organisaties zelf zijn opgeleid, de intern opgeleiden.

Deskundige beoordelaars onderzoeken de assessment kwaliteiten in een live assessment met een actrice als examen kandidaat en beoordelen verder een tijdens de training opgebouwd portfolio. Beide onderdelen het live assessment en het portfolio dienen voldoende te zijn beoordeeld om het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid te ontvangen. De beoordelaars maken met behulp van een Protocol Assessment en een cesuur voor de assessor op holistische basis een “hier en nu” beoordeling van de assessor over de zes competenties van de assessor. Het live assessment wordt in overleg met de examenorganisatie en of het bedrijfsleven opgesteld.

 

In de afgelopen negen schooljaren hebben vanaf 2013 in totaal 1656 assessoren het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid bij Groeien in Organisaties behaald. Er zitten momenteel nog 6 assessoren in de herkansing (geteld op 1 juli 2022).