Assessorentraining

"Feiten bestaan niet, alleen interpretaties." (Nietzsche)

Actief voor de ENTREE-opleidingen ROC Mondriaan & Hofstede College

Actief voor de ENTREE-opleidingen ROC Mondriaan & Hofstede College

In maart 2023 was Groeien in Organisaties opnieuw aan het werk in Den Haag. Twee deelnemers van de assessorentraining doen hun verslag:

De tweedaagse training was zeer afwisselend. Stukjes theorie en praktische oefeningen werden goed afgewisseld. Door het opnemen van een slechtnieuwsgesprek kregen we inzicht in welke competenties we al beheersten en welke ontwikkelingspunten we hadden.

Lees verder

Kritische assessoren in het Praktijkonderwijs

De praktijkschool maakt deel uit van het voortgezet onderwijs en is voor leerlingen tussen 12 en 18 voor wie een vmbo-diploma niet direct mogelijk is. Leerlingen worden in het praktijkonderwijs voorbereid op werk of doorleren op het mbo. In de samenwerking met MBO’s worden deelnemers al in het praktijkonderwijs voorbereid om een entree-diploma (mbo niveau 1) te behalen.

Lees verder

Als toetsen en beoordelen veel van ons vraagt,
willen we goed luisteren
en nadenken over de antwoorden.

Denken we aan mensen en wat hun beweegt.
En waar de groei vooruitgang brengt.

Werken we creatief, concreet,
innovatief en op maat.

Zodat mensen met zelfinzicht, plezier en kwaliteit
anderen kunnen en willen toetsen en beoordelen.

Als we elkaar  ontmoeten
dragen we graag dat stukje Groei bij.

 

In het programma ‘How it’s done‘ van RTL Z van 14 september 2019 is er een bedrijfspresentatie te zien van de assessorentrainingen van Groeien in Organisaties.

Weten hoe ons werk er uit ziet?

Lees dan het recent gepubliceerde artikel in EXAMENS, mei 2019.

Lees het artikel

Website Groeien in Organisaties

Voor alle belangstellenden, cursisten, onderwijsinstellingen en bedrijven hebben wij over al onze andere trainingen een eigen website.
Kijk voor alles wat je al wilde weten over bijvoorbeeld trainingen (team-)coaching op www.groeien.org

Groeien in Organisaties biedt assessoren, examinatoren een full service pakket om assesmentsvaardigheden te ontwikkelen en te versterken. Assessorentrainingen worden gegeven en gecertificeerd op basis van een competentieprofiel voor zowel het MBO als het bedrijfsleven.

In interactieve trainingen wordt met behulp van acteurs het uitleggen en afnemen van een Proeve van Bekwaamheid geoefend.
Bij de actrice wordt in het filmpje een criterium gericht interview bij een PvB afgenomen.


Met de introductie van het competentiegerichte onderwijs is ook de vorm van examinering aangepast. Middels beroepsgerichte examens worden alle competenties integraal beoordeeld. Een verantwoordelijkheid die het uiterste eist van de examinator.

‘Iets van een ander vinden’ is ons niet zo vreemd. Maar gedegen en feitelijk oordelen en een oordeel kunnen onderbouwen is voorbehouden aan goed getrainde zintuigen.

In zestien jaar tijd zijn er 6750 assessoren/ examinatoren uit het onderwijs en bedrijfsleven getraind in bijna 900 assessorentrainingen. Assessorentrainingen van Groeien in Organisaties hebben, bij audits van de Onderwijsinspectie in het MBO, het predicaat “uitstekend” verkregen. Het gehele traject van training en certificering is volgens ISO-normen ingericht. Voor onderwijsassessoren zijn de assessorentrainingen opgenomen in het lerarenregister.