Begeleide intervisie

Nog beter worden in datgene waar je al goed in bent. Voor de assessor dus die al 6 jaar is opgeleid en gecertificeerd. In een veilige sfeer delen de deelnemers persoonlijke ervaringen en expertise. Opgeleide en gecertificeerde assessoren hebben door hun ervaring met het afnemen van assessments immers een eigen unieke houding en werkwijze ontwikkeld. Tijdens de Begeleide intervisie gaan de ervaren assessoren samen aan het werk om praktijksituaties uit te wisselen en uit te diepen. De individuele assessor staat met zijn eigen vragen centraal en kan rekenen op steun en coaching in een vertrouwelijke omgeving. Door verschillende vormen van intervisie dragen collega’s op deze wijze bij aan het vergroten van elkaars professionaliteit. Zo leer je van en met elkaar

Begeleide Intervisie heeft een heel open karakter. De deelnemers krijgen vooraf geen schriftelijke opdracht. Er wordt alleen gevraagd om na te denken over hun eigen functioneren als assessor: waar zijn ze goed in? Wat zouden zij nog willen verbeteren? Een trainer en een acteur van Groeien in Organisaties faciliteren samen het proces van Begeleide Intervisie. Zij dragen zorg voor de vormgeving, de gebruikte methodiek en de interventies in het leerproces. De deelnemers bepalen daarbij de inhoud, passend bij de werkprocessen van de assessor.

De Begeleide Intervisie start met een analyse in drietallen om succesfactoren in assessments te analyseren. Vaak ligt de focus immers op zaken die niét goed gegaan zijn. Elementen die tot een succes hebben geleid worden makkelijk over het hoofd gezien. Terwijl die juist heel veel inzichten kunnen genereren en positieve energie geven. Zo leer je met plezier van elkaars succes.

In het tweede onderdeel ‘speed sparren’ wordt in tweetallen gewerkt aan het verdiepen van de eigen ingebrachte vraagstellingen. De assessor ervaart wat wel en wat niet werkt in het stellen van (open) vragen. Tegelijkertijd wordt hij aan het denken gezet over meerdere alternatieve oplossingen voor de zelf gestelde vragen. De collega deelnemers brengen uiteindelijk advies uit over de ingebrachte vraagstellingen welke vervolgens met de gehele groep worden gedeeld op ‘algemene’ bruikbaarheid.  

Met behulp van intervisie methodieken bepaalt de groep in het derde onderdeel welke vraagstukken uit het onderdeel ‘speed sparren’ een diepgaandere analyse vragen. En met inzet van de acteur kan de deelnemer alternatieve aanpakken ‘live’ uitproberen. Deelnemers zijn tijdens dit programma zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de opgedane inzichten en adviezen.