Begeleide intervisie

De vervolgtraining begeleide intervisie staat open voor ervaren en gecertificeerde assessoren die minimaal zes jaar in het bezit zijn van het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid. Tijdens deze vervolgtraining gaan assessoren samen aan de slag om allerlei praktijksituaties in het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid uit te wisselen en vragen hierover te beantwoorden. De vragen van de assessor staan in deze vervolgtraining centraal en kan hierbij rekenen op steun en coaching in een vertrouwelijke omgeving. Door verschillende vormen van intervisie dragen collega’s bij aan het vergroten van elkaars professionaliteit en vindt er een integraal leerproces plaats.

De begeleide intervisie wordt gefaciliteerd door ervaren trainers en acteurs van Groeien in Organisaties. Zij dragen zorg voor de vormgeving en de gebruikte methodiek van het programma en interventies tijdens het leerproces. De deelnemers bepalen zelf de inhoud van het programma, passende bij de werkprocessen van de assessor. Begeleide intervisie heeft een open karakter, de deelnemers wordt voorafgaande aan de training alvast gevraagd na te denken over de eigen successen en in te brengen vragen met betrekking tot het functioneren als assessor. De vervolgtraining Begeleide intervisie is voor onderwijsassessoren voor 6 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio.

Inschrijvingen voor de vervolgtraining Begeleide intervisie kunnen via het inschrijfformulier

Sluit Menu