Basistraining voor de onderwijsassessor

De assessorentrainingen zijn intensief en interactief van opzet. De assessorentraining worden door de deelnemers beoordeeld als leerzaam, prettig en pittig. Deelnemers maken op speelse wijze kennis met de diverse taken en rollen van het examineringproces. Tijdens de training staan er zes competenties van de assessor centraal. Er wordt gewerkt met trainingsacteurs en videoanalyses, een 360 graden feedbacktest, communicatieoefeningen, examensituaties binnen interactieve werkvormen en allerlei verrassende methodieken. Er ontstaat een leerproces waarin deelnemers veel met en vooral ook van elkaar kunnen leren in een optimale en veilige sfeer. De basistraining wordt bewust ingezet vanuit een langduriger ontwikkelingsperspectief, zodat de assessor zich blijvend kan ontwikkelen. De basistraining voor onderwijsassessoren is voor 24 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio. Zie ook Vervolgtrainingen

Groeien in Organisaties biedt opdrachtgevers de mogelijkheid tot certificering door deskundigen uit het eigen netwerk. De inrichting van de certificering is in nauw overleg met de opdrachtgever, bijvoorbeeld de examen secretaris of HRM professional.

Deze certificering bestaat in de regel uit twee onderdelen:

  1. Het overleggen van een (tijdens de training opgebouwd) portfolio;
  2. Een assessments afname (bij een leerling of acteur).

Voor onderwijsassessoren bieden wij een twee- of driedaagse trainingsvorm aan. In de training wordt op een interactieve wijze kennis gemaakt met de diverse taken en rollen van het examineringproces. Tijdens de training wordt er actief gewerkt aan de zes competenties in het licht van de werkzaamheden als assessor. In de training hanteren we de vorm van double-loop learning.

De deelnemer leert als assessor en is tegelijkertijd zelf ook onderwerp van assessment. Voorafgaande aan de training vullen de deelnemers een 360 graden feedback test in waarin de zes competenties worden gespiegeld. De deelnemers geven zelf aan waar de sterke kanten als assessor zitten en waar verbetering en versterking nodig wordt geacht.

In het eerste trainingsdagdeel, het competentiedagdeel, is er veel aandacht voor inlevingsvermogen, interviewtechnieken en gespreksvaardigheid. Voor de examensituatie worden tal van gesprekstechnieken- en interventies getraind. De competentie communicatie vereist vaardigheden variërend van leren aansluiten, luisteren, samenvatten en doorvragen, het maken van een gevoelssamenvatting tot het kunnen houden van een slecht nieuwsgesprek.

In het tweede trainingsdagdeel staat de rol van de co-assessor centraal in het observeren en analyseren van zijn of haar collega assessor. Verder is er veel aandacht voor de assessmentafname zoals deze in de praktijk wordt uitgevoerd. Met behulp van allerlei filmpjes wordt geanalyseerd wie wat heeft gezien en beoordeeld en waarom (of niet).

In het derde trainingsdagdeel, het praktijkdagdeel, staat het zelfstandig uitvoeren van een Proeve van Bekwaamheid als assessment centraal. Er wordt gewerkt met een acteur, waarbij door de deelnemer kandidatengedrag wordt “besteld”. Bij de nabespreking van de uitgevoerde Proeve van Bekwaamheid wordt gebruik gemaakt van videoanalyse. Ook wordt er op gelet of er in voldoende mate systematisch en volgens procedure wordt gewerkt en hoe de beoordeling met behulp van bijvoorbeeld een Criterium Gerichte Interview tot stand is gekomen. In alle oefeningen en opdrachten wordt er zelfstandig gewerkt aan alle competenties. Soms expliciet met bijvoorbeeld een oefening feedback bij waarneming. In de nabespreking geven deelnemers de ervaringen van hun observaties mondeling en schriftelijk voor elkaar weer.

Na de trainingsdagen kunnen de deelnemers aan de slag met het verder opbouwen en afwerken van het portfolio en zich voorbereiden op het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid bij een leerling om daarmee het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid te proberen te behalen.

Certificering van assessoren kan een belangrijk onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid van een organisatie. In overleg met de opdrachtgever wordt de certificering ingericht met de keuze uit het laten beoordelen van een (tijdens de training) opgebouwd portfolio en of het laten afnemen van een live assessment. De certificering voor onderwijs assessoren is voor 4 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio.

Portfolio
Tijdens de trainingsdagen bouwt de assessor een eigen portfolio op dat bestaat uit:

  • zelftest assessor; (90 en 180 graden feedback)
  • CV waarin men zichzelf voorstelt;
  • Logboek met feedback en ervaringen opgedaan tijdens de training;
  • Het proef assessment afgenomen bij een acteur;
  • Een STARRT formulier als reflectie document van het assessment;
  • Observatie formulieren van collega deelnemers;
  • Feedback coassessor aan het begin en aan het eind van de training;
  • Beoordelingsformulier assessment.

Live assessment

Na de trainingsdagen kan een assessor zich kwalificeren in een assessment met een leerling (of acteur) als kandidaat. Beoordelaars uit het netwerk van Groeien in Organisaties niet zijnde de assessorentrainer, beoordelen de assessment kwaliteiten van de assessor op basis van een vooraf bekende cesuur voor de onderwijs- en bedrijfsassessor. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio en het assessment ontvangt men het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid van Groeien in Organisaties.

Bij de assessmentafname tot Assessor Proeve van Bekwaamheid van door Groeien in Organisaties opgeleide deelnemers behaalde 85% het certificaat in een keer. Bij de eerste herkansing is dit slagingspercentage momenteel 90%.

Voor de training onderwijsassessor van Groeien in Organisaties betaalt u € 375,00 per deelnemer. Er wordt bij opleidingen voor het beroepsonderwijs geen BTW berekend, daar trainers van Groeien in Organisaties, door de overheid middels het CRKBO, zijn vrijgesteld van BTW. Voor assessorentrainingen voor het bedrijfsleven wordt de reguliere BTW berekend.

Voor de certificering door deskundigen uit het netwerk van Groeien in Organisaties betaalt u voor het live assessment € 200,00 en voor de toetsing van het portfolio € 50,00 per deelnemer voor een assessment tot Assessor Proeve van Bekwaamheid, met minimaal 8 kandidaten voor afname per dagdeel. Voor de afname van een eventueel noodzakelijke kennistoets wordt er € 50,00 in rekening gebracht.

Inbegrepen zijn de syllabus en de toezending van de opnames van de uitvoering van een assessment met de acteur. Een trainingsgroep bestaat uit 8 deelnemers. Locatiekeuze voor de training is afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers. In overleg is incompany training en personal coaching on the job mogelijk.

Inschrijvingen kunnen via het inschrijfformulier. Vanaf het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn worden in overleg cursusdata en locatie bepaald.

Sluit Menu