Opfriscursus

Aan de opfriscursussen nemen assessoren/examinatoren deel van het onderwijs en bedrijfsleven.

Voorafgaand aan de opfriscursus vullen de deelnemers de zelftest in. Assessoren zijn tijdens de training elkaars co-assessor en geven met behulp van een reflectieformulier op sterke en ontwikkelpunten van de collega assessor gericht advies. Op het reflectieformulier wordt onder andere gevraagd naar gedrag dat de assessor lastig vindt bij kandidaten en naar de eigen valkuilen top 5 van de assessor.

Vanuit eerdere ervaringen brengen de assessoren lastige situaties in om nader te analyseren. De groep maakt keuzes welke casussen interessant zijn om met behulp van een acteur na te spelen. Met behulp van het regiemodel doet de groep voorstellen voor verbetering. Het leuke met acteurs is dat deze verbetervoorstellen direct kunnen worden uitgeprobeerd. Zitten de knelpunten op het gebied van het gedrag van de assessor- examinator of bij de kandidaat? En wat zijn de verschillende effecten en resultaten van alle voorgestelde aanpassingen?

Met 8 deelnemers gaat de cursus door. Deze cursus is voor onderwijsassessoren voor 10 uur opgenomen in het landelijke lerarenportfolio.

Inschrijvingen voor de opfriscursussen kunnen via het inschrijfformulier

Sluit Menu