Opfristraining

Doelstelling van de opfristraining is dat de ervaren assessor in het kader van de eigen competentieontwikkeling concreet werkt aan verdere professionalisering. De opfristraining is een kortdurende en effectieve training, waarbij zelfinzicht- en reflectie centraal staan. De opdrachtgever kan kiezen uit specifieke thema’s en daarmee de training naar eigen behoefte nuanceren: bijvoorbeeld nadruk op het beoordelen of juist meer nadruk op interviewvaardigheden.

Twee vaak aangeboden opfristrainingen worden hieronder kort toegelicht.

Voorafgaande aan deze training vult de deelnemer een zelftest in waarmee hij zijn eigen assessmentvaardigheden met betrekking tot de zes kerncompetenties inschat (beoordeelt). De deelnemers werken ook tijdens de opfristraining  steeds in tweetallen en zijn met behulp van het reflectieformulier elkaars co-assessor. Op holistische basis proberen zij met behulp van de uitkomsten van de zelftest elkaars sterke- en ontwikkelpunten in beeld te brengen. De co-assessor vult op basis van dat interview, op holistische manier, het reflectieformulier in:

  • Per competentie noemt hij concreet een sterk- en een ontwikkelpunt;
  • Wat hij denkt dat de leervraag van zijn co-assessor is voor deze opfristraining ;
  • Welk type leerlinggedrag zijn co-assessor lastig zal vinden. Dit gedrag wordt vervolgens door de acteur gespeeld tijdens het live-assessment zodat de deelnemer zijn vaardigheden met dat specifieke gedrag kan verbeteren;
  • Hij geeft een beoordeling van de eigen ervaring ten aanzien van de ‘valkuilen top 5’ van de assessor (voorzeggen, positieve feedback, coachen/ lesgeven, kandidaat laten meeliften en uitslag geven tijdens het assessment).

Verder oefent de deelnemer in een live-assessment met (het bestelde) ‘lastige leerlinggedrag’ (acteur). Hij leert zo in het omgaan met dat lastige gedrag, Hij kan tijdens de uitvoering van het live assessment de interactie even ‘stil zetten’ en een eigen, andere interventie uitproberen. Wat werkt wel en wat (waarom) niet? Bovendien krijgt hij feedback op het gekozen onderdeel uit ‘de valkuilen top 5’.

In deze opfristraining  wordt het accent gelegd op het voeren van het examengesprek. De deelnemer oefent met een aantal gesprekstechnieken, zoals activerend, coachend, gericht en confronterend interviewen. Daarna voert hij een examengesprek met een ‘examenkandidaat’ (acteur) wat op video wordt vastgelegd. Tenslotte wordt de uitslag op een correcte wijze aan de ‘examenkandidaat’ medegedeeld. De deelnemer ontvangt van collegadeelnemers vervolgens feedback op het eigen handelen als assessor: Hoe heeft het interview vorm gekregen, zijn de juiste gesprekstechnieken op het juiste moment ingezet, op basis van welk kernargument is het oordeel geveld, wat gaat goed, wat kan beter en wat neem je mee naar een volgend examengesprek?

Deze training beslaat één dagdeel en kan ter voorbereiding worden gedaan op de certificering. Tijdens en na afloop van deze vervolgtraining kan men verder werken aan de portfoliomap zodat deze op orde. De deelnemers zijn daarmee goed voorbereid op de (evt.) certificering.