Praktijkopleiders

Bedrijven bieden voor beroepsopleidingen stageplaatsen aan waardoor leerlingen de kans krijgen om in de beroepspraktijk alvast gerichte werkervaring op te doen. Stagiaires kunnen zich zo oriënteren op het mogelijk toekomstige beroep. Voor de beroepsopleidingen is deze Beroeps Praktijk Vorming (BPV) een onmisbare schakel om de leerling de theoretische kennis zelf in de praktijk te laten ervaren. Voor de bedrijven is het opleiden van stagiaires van groot belang om de aanwas van nieuwe medewerkers en de kwaliteit van het eigen vak op orde te houden. En met de inzet van goed opgeleide stagiaires zijn er binnen het bedrijf tijdelijk wat extra handjes beschikbaar.

Training wordt aangeboden voor mbo-instellingen die hun stagebegeleiders willen laten trainen. Training is bedoeld voor mensen uit het bedrijfsleven die stagiaires begeleiden in het kader van de Beroeps Praktijk Vorming (BPV).

In de training voor praktijkopleiders als coach komen de volgende aspecten aan bod:

  • Stage keuze en het sollicitatiegesprek;
  • Start met de stagiaire: Afspraken over de stage opdracht,- begeleiding en beoordeling;
  • Het geven van instructie en de begeleiding van leerprocessen;
  • Gesprekstechnieken en het geven van feed back;
  • Wat is coaching, de rol en taak van de coach, begeleidingsstijlen;
  • Hoe om te gaan met de diverse motivaties?

Training duurt drie dagdelen en kan in drie avonden (18.30- 22.30) of in een dag (09.00-17.00 uur) met een terugkom dagdeel (18.30- 22.30) worden gevolgd.

Aan het einde van de training praktijkopleider als coach ontvangen de deelnemers bij een volledige deelname een Bewijs van Deelname.

Prijs en aanmelding

 Voor de training praktijkopleider als coach van Groeien in Organisaties betaalt u € 375,00 per deelnemer. Er wordt bij opleidingen voor het beroepsonderwijs geen BTW berekend daar trainers van Groeien in Organisaties, door de overheid middels het CRKBO zijn vrijgesteld van heffing van BTW. De BTW vrijstelling geldt niet voor het bedrijfsleven als opdrachtgever.

Beste Hennie,
Vrijdag 10 april 2015 heb ik het genoegen gehad om bij Cumela Nederland in Nijkerk de training coaching van praktijkopleiders voor de loonwerksector te volgen. Lees meer

Inschrijving verloopt of via de eigen mbo-instelling of rechtstreeks via het inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Grol van Groeien in Organisaties via 06-22938141 of info@groeien.org

Training wordt aangeboden voor mbo-instellingen die hun praktijkopleiders willen inzetten bij het afnemen van beroepsgerichte examens. Voorwaarde voor deelname aan deze training is het gevolgd hebben van de training praktijkopleider als coach of mensen die in het bezit zijn van een Bewijs van Deelname aan de training voor de praktijkopleider.

In de training voor praktijkopleiders als assessor komen de volgende aspecten aan bod:

  • Inlevingsvermogen in het aansluiten bij de examenkandidaat;
  • Observeren en interviewen tijdens de Proeve van Bekwaamheid;
  • Oordeelsvorming bij beroepsgerichte examens;
  • Kritische onafhankelijke houding in procedureel werken.

Training duurt drie dagdelen en kan in drie avonden (16.00 uur- 21.30) of in twee dagen worden gevolgd (09.00- 17.00 uur). Tijdens de assessorentraining wordt er een acteur ingezet die de rol speelt van examenkandidaat en wordt er gewerkt met videoanalyses. Tijdens de training bouwen de deelnemers een portfolio op waarin de ontwikkelingen als assessor worden vastgelegd. Het portfolio is een van de twee onderdelen bij een eventuele certificering tot assessor.

Certificering

Na het volledig volgen van de assessorentraining is het mogelijk om via een live assessment in het bezit te komen van het certificaat Assessor Proeve van Bekwaamheid. In de assessmentafname komen twee onderdelen aan bod. Beoordeeld wordt een tijdens de training opgebouwd portfolio en verder worden in een live assessment (met een acteur als examen kandidaat) de zes competenties van de assessor beoordeeld.

Prijs en aanmelding

Voor de eendaagse training van praktijkopleider naar praktijkassessor van Groeien in Organisaties betaalt u € 175,00 per deelnemer. Er wordt bij opleidingen voor het beroepsonderwijs geen BTW berekend daar trainers van Groeien in Organisaties, door de overheid middels het CRKBO zijn vrijgesteld van heffing van BTW. De BTW vrijstelling geldt niet voor het bedrijfsleven als opdrachtgever.

Voor de certificering door externe deskundigen uit het netwerk van Groeien in Organisaties betaalt u € 200,00 per persoon. Er wordt bij certificering in het kader van opleidingen voor het beroepsonderwijs geen BTW berekend daar beoordelaars van Groeien in Organisaties, door de overheid middels het CRKBO zijn vrijgesteld van heffing van BTW. De BTW vrijstelling geldt niet voor het bedrijfsleven als opdrachtgever.

Inschrijving voor de training en (evt.) certificering verloopt of via de eigen mbo-instelling of rechtstreeks via het inschrijfformulier.