De assessor / examinator

We spreken van een examinator als de beoordeling van een assessment direct leidt tot een diploma, anders spreken we van een tussentijdse beoordeling van een assessor. Voor de leesbaarheid spreken we hier verder over een Assessor. Hier het volledige functieprofiel examinator/ assessor zoals door de Nederlandse Vereniging voor Examens is vastgesteld en overgenomen door de MBO raad.

Om de kwaliteit van een examen te borgen, zijn naast de vakvaardigheid, de houding en communicatie van groot belang. Uit onderzoek naar de meest belangrijke competenties van assessoren is gebleken dat de persoonlijke basisvaardigheden te herleiden zijn naar zes competenties:

beschikken over inlevingsvermogen;
optimaal kunnen communiceren;
observeren in het hier en nu;
oordeelsvorming op basis van feiten;
met een kritische houding de onafhankelijkheid waarborgen en
systematisch- en proceduregericht werken.

Deze zes competenties zijn essentieel voor een juiste interactie tussen de kandidaat en assessor, en staan centraal in onze trainingen. Intensieve training op deze competenties heeft ook effect op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Bij de trainers en acteurs van Groeien in Organisaties staat de ontwikkeling van de deelnemers voorop

De trainingsvorm leidt tot zgn. ‘dubbel-loupe-learning’. Deelnemers ‘leren’ zelf als assessor en kijken daarbij tegelijkertijd naar collega’s in hun leerproces. Zelfreflectie, feedback van collega-assessoren, oefensituaties met acteurs met videoanalyses bij het verder aanscherpen van de eigen competenties zorgen, binnen een veilige omgeving, voor een dynamisch en interactief proces.