Opfriscursus

Groeien in Organisaties heeft de afgelopen jaren veel werkervaring opgedaan als het gaat over beroepsgerichte examinering.

Op maat kunnen de volgende coachings- en intervisiebijeenkomsten worden ingezet:

  • Persoonlijke coaching assessor/ examinator on the job;
  • Training, coaching en intervisie van de assessorentrainer;
  • Coaching van examensecretarissen
  • Training en advies van examencommissies;
  • Evaluatie examenperiode met onderwijs- en bedrijfsassessoren;
  • Intervisiebijeenkomsten voor locatie- of vestigingsexamencommissie met assessoren/ examinatoren;
  • Reflectie en feedback met de examensecretaris.

Coaching en intervisie wordt altijd op maat gemaakt.