Coaching

Groeien in Organisaties heeft de afgelopen jaren veel werkervaring opgedaan als het gaat over beroepsgerichte examinering.

Op maat kunnen de volgende coachings- en intervisiebijeenkomsten worden ingezet:

Coaching en intervisie wordt altijd op maat gemaakt.